Контакти

ДОМИНУС

Ние креираме приказни

Доминус е архитектонско-дизајнерско студио кое работи повеќе од 20 години. Друштвото во својот состав има инжинери кои поседуваат овластување за арх.проектирање, ревизија, надзор, и вршење на енергетска контрола. ДОМИНУС поседува лиценца за проектирање П222/Б, издадена од Министерство за транспорт и врски, како и лиценца за вршење на енергетска контрола 12-5931/3 , издадена од Министерство за економија.

 

ДОМИНУС

Вашите соништа ги правиме реалност

[ +]
ГОДИНИ ИСКУСТВО
[ +]
КЛИЕНТИ
[ +]
ПРОЕКТИ
Енергетска вредност

Паралелно како енергетски контроли се изработуваат потврди и елаботари за енергетско барање на покривање на топлински загуби и одредување на енергетска класа на објект со градежна физика на предвидените материјали.

Проецес на менаџирање на проект

Искуство со барања на клиенти , проектна програма , развој , планирање и менаџирање

НАШИ УСЛУГИ

Спектар на услуги

Нашите активности вклучуваат архитектонскo проектирање, вклучувајки и проектирање на ентериер-внатрешно уредување, заедно со сите потребни фази за основен проект – конструкција, електроинсталации, инсталација за вода и канализација, машински инсталации, ППЗ заштита, енергетска ефикасност, вклучувајки предмер на количини и пресметка- финансиска анализа на работите, Подготовка на целосна документација за аплицирање до надлежните институции се до добивањена дозвола за градба.

Целосни услуги

Нудиме проектантски и консултантски услуги во сферата на архитектурата и градежништвото за станбени објекти – индивидуални и колективни, како и деловни: здравствени објекти, индустриски, угостителски објекти, архитектонско-урбанистички проекти, вклучуваќи и ентериерни решенија.

2D-3D Приказ на проекти

3Д скица на секој детал од вашиот иден ентериер.

ДОМИНУС

Секој проект има своја приказна

Вашата визија ја преточуваме во реалност

КРЕИРАЊЕ на бренд е како модерна љубовна приказна. проткаена со најразлични чувства, креативна инсипрација, спремна на подеми и падови, комедија и драма, на логички одлуки и страв од ризик. Некогаш спактакуларнo, некогаш мистична, кога е доволно реална, се отвара кон светот и почнува да се множи со делење.

Професионален пристап , проект и менаџмент

Доминус е архитектонско-дизајнерско студио кое работи повеќе од 20 години. Студио каде секој проект има своја приказна. 

 

КОНТАКТИ
mk_MK